Psychologische en Orthopedagogische Behandelingen

Praktische zaken

Tarieven en Vergoedingen Kinderen en Jongeren (18-)
De GGZ voor kind en jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Er wordt onderscheid gemaakt tussen  Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). In mijn praktijk werk ik binnen de Basis GGZ. Dit is de zorg voor niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen. 

Binnen de GB-GGZ zijn verschillende behandeltrajecten mogelijk. Afhankelijk van de aard, de ernst en de complexiteit van de klachten wordt bepaald of/voor welk behandeltraject een kind of jongere in aanmerking komt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijsbrief van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig (als je tussen de  0 en 18 jaar bent) uit de gemeentes van Regio Noord Veluwe (Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Ermelo, Putten en Zeewolde), waarmee ik  een overeenkomst heb.
Ik maak gebruik van de door de NZA voorgeschreven producten, namelijk:
- GB-GGZ product Kort (ongeveer vijf consulten)
- BG-GGZ product Middel (ongeveer acht consulten)
- BG-GGZ product Intensief (ongeveer dertien consulten)
- BG-GGZ product Chronisch (ongeveer twaalf consulten)
Een consult bestaat uit 45 minuten direct contact en 15 minuten indirecte zorg.
Hierbij kunt u denken aan (beperkte) diagnostiek, korte verslaglegging, telefonisch contact, overleg met huisarts en/of specialisten.

OZP en Zelfbetalers                                                                                                                                              Het maximum Overig Zorg Product (OZP)-tarief voor de prestatie ‘OZP-niet basispakketzorg consult’ vastgesteld door de NZa is voor 2020: 110,27 per sessie. Het tarief is bij Praktijk Klarenbeek 100% van dit maximumtarief. Het tarief voor zogenaamde zelfbetalers is 90 euro per afspraak van 60 minuten. 


Afspraken afzeggen en no-show                                                                                                                     Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de gemeente.


Intelligentieonderzoek
Voor het uitvoeren van een intelligentie onderzoek, zowel bij kinderen als volwassenen, wordt geen vergoeding gegeven door de gemeente. U ontvangt de rekening van het totale traject, na afsluiting van het onderzoek. Tarief voor het volledige traject (intake, testafname, verslaglegging en advies) 550 euro. 

Tarieven en Vergoedingen 18+
Ik heb geen contract gesloten met zorgverzekeraars. Het is daarom niet mogelijk om voor een vergoede behandeling in aanmerking te komen. Ik lever voor 18+ daarom uitsluitend zorg voor zelfbetalers. Het tarief is 90 euro per afspraak van 60 minuten. Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Als dit niet het geval  is zal er 50 euro rechtstreeks bij u in rekening gebracht worden.

Wachttijden                                                                                                                                                        Wachttijd tot intake is momenteel 10 weken                                                                                                    Wachttijd tot behandeling is momenteel 12 weken