PRAKTIJK KLARENBEEK 

VOOR PSYCHOLOGISCHE EN ORTHOPEDAGOGISCHE BEHANDELINGEN

PRAKTISCHE ZAKEN

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN KINDEREN EN JONGEREN (18-)              

  • Vanaf 01-04-2022 is het niet meer mogelijk om kinderen en jongeren 18- aan te melden voor een traject wat door de gemeente wordt bekostigd. Ik lever voor 18- daarom zorg voor zelfbetalers. Het tarief is 75 euro per consult van 45 minuten. 
  • Soms is er deels vergoeding door de gemeente mogelijk vanuit een PGB, maar dan moet er voorafgaande het traject goedkeuring zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).


TARIEVEN EN VERGOEDINGEN 18+                                           

  • Ik heb geen contract met zorgverzekeraars. De behandelingen worden daarom in principe niet vergoed via de reguliere route. Wanneer u een restitutiepolis heeft én een verwijzing van de huisarts, wordt over het algemeen 60 - 100% van het bedrag vergoed vanuit de basisverzekering. Het is van belang om dit vooraf te checken bij uw zorgverzekeraar. Het tarief voor (deels) vergoede zorg is 105 euro per consult van 45 minuten.     
  • Als u in het geheel geen vergoeding ontvangt vanuit de zorgverzekering bied ik behandeling voor een gereduceerd tarief van 75 euro voor een consult van 45 minuten.


AFSPRAKEN AFZEGGEN EN NO-SHOW                                      

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.


INTELLIGENTIEONDERZOEK

Voor het uitvoeren van een intelligentie onderzoek, zowel bij kinderen als volwassenen, wordt geen vergoeding gegeven door de gemeente. U ontvangt de rekening van het totale traject, na afsluiting van het onderzoek. Tarief voor het volledige traject (intake, testafname, verslaglegging en advies) is 650 euro. 


WACHTTIJDEN                                                        

Wachttijd tot intake is momenteel 4 weken. Wachttijd tot behandeling is momenteel 5 weken.